Skona

Old Swedish Dictionary - skona

Meaning of Old Swedish word "skona" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skona
3) haVa försyn för. med dat. (el. i dess ställe ack.). skona gud och then hielge kirkie och henne for mannom haff wener for öghom (o. s.v.) Thomas Varnningsbref 7. är thz swa, at nokor skyut´r sik fran enom domara oc til pawan, oc wil then domare ey skona thz skotzmaal Beckman Stud 82 (omkr. 1450). skonen (Varken) gudi eller mannom Fornvännen 1949 s. 327 (väggmälning 1451). 4) skona. med dat. (el. i dess ställe ack.). ville i oc ekke thet göra, tha kunne i vell sielfve merka, at idher vordher ekke mera skonet än en lekman Hist Handl V III 1: 21 (1464). - abs. visa skonsamhet. med prep. mädh. tha war atenast önkesamber j tyn hog offwer thenna arma wsla plixena myn dotter oc tyn wannardoga skalka ögon skone mz henne Troj 265. " vill han spara oc skona mz honom saa will jac wäll till fredzs wara" ib 302.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᚮᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Beckman Stud
N. Beckman, Studier i outgivna fornsvenska handskrifter. 1917. SFSS.
Hist Handl
Historiska Handlingar till trycket befordrade af K. Samf. f. utg. af hdskr. rör. Skandinaviens historia. 1861 ff.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back