Skor

Old Swedish Dictionary - skor

Meaning of Old Swedish word "skor" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skor Old Swedish word can mean:

skor
L.
skor
1) sko. a) för människor. i par skoo ATb 1: 47 (1455). b) för hästar. en gangh ny skoo HLG 2: 17 (1510).
skor
2) skoning, list, kant. Se Sdw 2: 1299. - Jfr biärgs-, bozo-, bredh-, hudh-, häst-, hästa-, knif-, näbba-, pinna-, rema-, riddara-skor el. -sko.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • *skoa läster
  • -lester )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᚮᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
➞ See all works cited in the dictionary

Back