Skor

Old Swedish Dictionary - skor

Meaning of Old Swedish word "skor" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skor
sko. " a) för menniskor. aldre kom sko ifuir hans fot" Lg.">Bil 393. " kiände han sin sco wara sunder" ib 249. mz skom SOm göras aff dödha diwra hudhum ib. ib 282. MB 2: 24, 25. Bir 1: 19. " nar thw draghir a thik thina sko" ib 2: 180. " drogh aff sina sko" Lg 95. löös aff thina sko MB 1: 281. " got par sko" SD 5: 637 (1347). XL:ta paria luctasco. jtem XXX:ta paria vthugnæsco ib 4: 711 (1340?). göra nidher skorna sko ok innan bunna sko SO 19. " ma man göra sko äpther thy SOm en hafwa wil" ib 20. " gör nakor sko af annars läthere" ib. " hwilkin SOm sömar sko swa ath j [1] styk synis barth ib. "ib 32. Jfr barna-, biskops-, bonda-, bot-, gul-, hudh-, manna-, mästar-, nat-, nötskins-, qvinno-, vapn-skor. b) för hästar. wrenskadhis hänna hästir a hulkom hon redh ok sprang swa at skone syntos vndir hans fotom VKR XII. SO 72, 73. Jfr häst-, stampe-skor.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • sko.
 • sco Bil 249.
 • skoo Bir 1: 19 ; MB 2: 25.
 • skone VKR 12. ack., gen. skoa ÖGL Dr. 18: 1. scoa VCGL I LR i var. sko VGL I R; SD 5: 637 (1347); MB 1: 281 ; Bir 2: 180 ; Lg 95 ; SO 19.
 • o.
 • s.
 • v.
 • sco SML Add. 7; SD 4: 711 (1340?). skoo Bir 1: 19 ; SO 32, 73 ; MB 2: 24.
 • skona SO 72.
 • skom Bil 249.
 • skoom ib 282),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᚮᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back