Skörhet

Old Swedish Dictionary - skörhet

Meaning of Old Swedish word "skörhet" (or skørhet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skörhet (skørhet)
lättfärdighet, liderlighet, okyskhet. wi haffwom länge oMBurit mz tik om thina skörheet (luxuriam) STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 637. " lefde j skörhet oc cropsens luSTa" ib 3: 554. " skörheth bedrifwa" ST 425. ib 387, 444. MB 2: 295, 336, 348, 355, 359, 360. " skörhet oc böffuerj war meST hans smak" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7363. - luSTa, sinlig begärelse. mz osigherlige skörhetz bräsko (furore libildinis) MB 2: 133. - lättsinne, ySTerhet. enghen wari the blomSTer ängh, huilka ey ower fari waar skörhet (luxuria) Su 74.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skörhet may have also been written as skørhet

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -heet )
  • skörhets qvinna ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᚯᚱᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back