Skorsten

Old Swedish Dictionary - skorsten

Meaning of Old Swedish word "skorsten" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skorsten
eldstad, spisel. caminum, skorsten GU 6. - särsk. elstad med tillhörande rör genom hvilket röken uppstiger och utgår; SJälfva detta rör, skorsten. thän litla källaren som ligger vnder niclissa. .. skorsten SJ 93 (1439). " maa han och hans arffuingo sama stenbodh meth en frij skorsten opath gönom huset frij oc quit haffua" ib 377 (1471). " thz (ɔ: thz wädher) bläste om kul sa mangens ksog oc mangen skorsten nider slogh" RK 2: 7347.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • skorstens elder ,
  • skorstens pipa ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᚮᚱᛋᛏᚽᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back