Skorsten

Old Swedish Dictionary - skorsten

Meaning of Old Swedish word "skorsten" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skorsten
eldSTad, spisel. - särsk. eldSTad med tillhörande rör för röken; själVa detta rör, skorSTen. fumarium skorSTe ok rökswper STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 299. VKJ 240 (1477). " tesse Varo til nämpde ath se och skodha skorzSTena olaghelegha" ATb 1: 292 (1468). STb 3: 217 (1495), 4: 77 (1505). ath anders. .. optagit hade. .. en kätil til ij tunnor och all koper kar, som STod j skurSTenen j lynköoingh ib 257 (1512). thå tage the (ɔ skatzmennerne) aff hans huss grytor, och kannor, eller och spiellett aff skorSTenenom, hwilkitt ähr ey skeligen beskatningh STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1845.">PMskr 696 (avskr.). - undir skorSTenen, avsides, i skymundan. thet iak scriffuer tik til i kerlig och godhan wilia och tro, thet seghia andhra flere tha hymmlige vnder skorSTenen en ey tör vppenbarligha Thomas Varningsbref 7. - Jfr badhSTovu-, bryggi0-, flam-, koko-skorSTen.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • skoorsteen: -en VKJ 240.
  • skorzsten: -a ATb 1: 292 (1468).
  • skortzsteen: -in STb 1: 219 (1479). skursten: -en ib 4: 257 (1512). schörsten ib 3: 311 (1496)),
  • *skorstens iärn
  • *skorstenpänningar
  • -pengar )
  • *skorstens rum. n. utrymme för en skorsten. ath then gardhin ther nidan fore hade ther engte mera meth (ɔ med en viss mur) tilgörande än eth skorstens rwm j wrona STb 2: 113 (1485).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᚮᚱᛋᛏᚽᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Thomas Varningsbref
Varnings-bref från Biskop Thomas i Strengnäs till Konung Carl Knutsson. 1837.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back