Skorta

Old Swedish Dictionary - skorta

Meaning of Old Swedish word "skorta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skorta
fattas. " vanl. med neg. korn ok Flesk thz skortade ey" RK 1: 1277. " buswn ok baMBara mondo ther ey skorta" Iv 1747. ib 3061. " hertugha ok grefua mondo ther ey skorta" Fr 815. " storm ok sriidh monde ther ey skorta" Al 4050. - med dat. them skortade ey gotz eller rikt RK 1: 223. " honom skAl Aldregh skorta trätta" ib 3403. ib 3165. " glädhi mot thom ekke skorta" MD (S) 263. - tryta, upphöra. tha godgerninga böria skorta MD (S) 295. - underlåta. kobeba ok sidde fär skortar ey at wara ther (saknas der icke) Fl (Cod. B, C, F) 1109. - opersonl. fattas, brista, vara brist. kom enskyns fughel som kAllas koturnix. .. swa marghe oc thiokke, at ey skortadhe MB 1: 323.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᚮᚱᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back