Sköte

Old Swedish Dictionary - sköte

Meaning of Old Swedish word "sköte" (or skøte) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sköte (skøte)
och n. (ATb 2: 137 (1479); STb 2: 459 (1490), 558 (1491)) sköt, ett slags fiskät (för STrömmingsfiske). tesse skattade ethsköte ATb 2: 137 (1479). STb 1: 311 (1481). ath han STal en bvaath, iiij (4) skiöther ib 2: 56 (1484). " ath ha hade thagit j mellen STaden och langholmen ii!UDDA_TECKEN? (2 1/2) sköte j watnit ok solt thöm" ib 459 (1490). vtj bathen. .. fandz iij (3) skötan ok ij (2) annan garn ib 558 (1491). skattades kiortellen, skötan, kniffuen (o. s. v.) ib 3. 109 (1493). GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 153 (1502). (fogden) förwete sigh vm fischara om sommaren medh skötar Arnell Brask Biᴵ 21. ib 22. 29. (+) curculia achtöma ok sköthe sicut in naui solet esse STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 160. Jfr lögho-, varpa-sköte samt sköt, sköta.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so sköte may have also been written as skøte

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • skiöte.
  • -ar.
  • skötan STb 2: 558 (1491) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᚯᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back