Sköte

Old Swedish Dictionary - sköte

Meaning of Old Swedish word "sköte" (or skøte) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sköte (skøte)
vapen som skjutes el. kastas; pil. skötin (sangittæ) drifw hwarn wegh wm kringh han Bil 462. " kom eth sköte widh kesarans ögha ib. "ib 479, 639, 761. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 4, 5, 185. " skal vedhemannin koma mz hundomen hulke ey skuu (för hulkin ey skal) spara vlinne af skötomen (qui non parcet velleribus a sagitis)" ib 1: 360. " dödzens sköte (sagitta) gar intil hiärtat" Ber 80. ib 163, 180, 232. " diwälen skööt brännande sköte (sangitas) in i han" KL 277. - kastspjut. thu stingx mz thinom pilom thu sarghas mz thinom skötom Ber 124. han (riddaren) bär spywt oc sköte moth sinom owenom LfK 170. gudhelikin kärlekir vär mannin mot ouisins skötom (tela) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 374. " sta a mote diäfwlsins skötom oc frestilsom (telis inimici)" ib 2: 173. MP 2: 76. - Jfr skytte.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so sköte may have also been written as skøte

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᚯᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back