Skoþa

Old Swedish Dictionary - skoþa

Meaning of Old Swedish word "skoþa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skoþa Old Swedish word can mean:

skoþa
L.
skoþa
1) skåda, beskåda, betrakta, se på, taga i betraktande. hon skodde a honum badhe hKLemming. 1862.">Als ok änne Iv 2139. " skodhadhe pätar granlica van herra" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 229. " skudha them väl granlica huru the vyrdhelica oc höuislica standa. tKLemming. 1862.">Ala oc höra. skodha ok ämuäl varafrw huru blygh hon är. .. skudha oc ämuäl piltin iheBergström. 1868--70.">Sum" ib 2. för hans öghom som tik KLemming. 1862.">Altidh see oc skadha KLosterfolk. Utg. af F. A. DahLgren. 1875.">LfK 135. ib 198. see, skadha oc wndhersta the häLga. .. treffKLemming. 1862.">Alloghetena. .. ögha at ögha ib 126. Bergström. 1868--70.">Su 27, 101, 138. skadha mit änlite aatwaktelika Lg 3: 188. ib 319. at skodha chanaan land KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 400. " se oc skodha athyggelika KLemming. 1862.">Alt som ther är inne" Lg 91. " at iak matte skadha thina dagha oc thina äro i syon" ib 3: 320. om wi KLemming. 1862.">Altidh tänkiom gudh när os wara oc KLemming. 1862.">Alt see oc skodha KLosterfolk. Utg. af F. A. DahLgren. 1875.">LfK 29. är skriffwat, at wars herra öghon skadha badhe GOdha oc ondha, oc war herra skadhar aff hymerike ower KLemming. 1862.">Alla mannanna söner ib 186. hwa som GOoz wil köpa. han skKLemming. 1862.">Al mer scudha, hwat j är j läteno än i lätit siälft Lg.">Bil 236. " skoddo hwar resen haffde fKLemming. 1862.">Allit" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Di 140.
skoþa
2) förrätta (syn). scKLemming. 1862.">Al han komä til vapnsynnenä firi þem som hana sculu skuþä SD 5: 477 (1345, nyare afskr.). som vapnsynnä skuþä ib. ib 478.
skoþa
3) se på, fästa blicken vid, vilja se på. nar j smörin jthur änlite hwi skudhin (aspictiis) j ey tha mit änlite huru thz var opfylt mz blodh KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 289. - med prep. til. hwi skudhin (aspicitis) j ey til (ad) min mwn ok öron ok skäg huru the varo stankt (för stänkt) oc färghadh mz blodh KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 289. - se på, hafva öGOnen på, se upp med. hwi skaadhar thu ey här oc häMPnis offwer them som wranglika liffua (quare non respicis Bergström. 1868--70.">Super iniqua agentes) Bergström. 1868--70.">Su 119. - se (på), fästa blicken (vid), tänka (på). med prep. til. aff minne läti kwnne jak ey see ällir skodha til swa manga gudz wnderlika gerninga Bergström. 1868--70.">Su 282. - (med vänliga blickar) se på. saa cristi brudh änglana staa när them mz blidho änlete. .. oc them skadhandes mz millo änlite Lg 3: 426. - (med vänliga blickar) se till, (i nåd) tänka på. see oc skadha mz thinom mildasta öghom min dröffuilse Bergström. 1868--70.">Su 102. skadhade herran gudh hennas ödhmyukt oc hördhe hennas. .. böner Lg 3: 396. Bertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 215. " swo opta som thik thäkkis skodha (rspicere) hona mz thine särlike nadh" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 110. - med prep. til. at thu mz thinom miskwnsamlikom öghom wildhe mik see oc til mik skadha Bergström. 1868--70.">Su 85.
skoþa
4) se till, hafva akt på. þe skulu skuþä at KLemming. 1862.">Alla þe stykke hKLemming. 1862.">Aldas SD 5: 478 (1345, nyare afskr.). - hafva tillsyn öfver? hafva omtanke om, sörja för? skKLemming. 1862.">Al han skudha ok stäBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dia KLemming. 1862.">Almanna vägha i rike sino KS 65 (160, 71).
skoþa
5) betrakta, betänka, besinna. hawm wi scuþat þe quKLemming. 1862.">Al som änkiro ok faþerlös barn hawa hafft SD 5: 476 (1345, nyare afskr.). jak skodadhe. .. värlBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dina ostadhughet KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 374. huru opta kötsins luste lustar hughin skodhins ginstan iheBergström. 1868--70.">Su christi blanadhe oc pinor ib 381. skudha thin eedh KLemming. 1862.">Al 3746. ib 1832. " scutha. .. värlinna fafänGO" KL 223. " skadha oc thänkia a thenna proKLemning. 1860. SFSS.">Boua" KLosterfolk. Utg. af F. A. DahLgren. 1875.">LfK 120. skadha. .. granlika hwat konungh thu loffwadhe thiänist ib 171. Bergström. 1868--70.">Su 91. skodha. .. hwat kwämelikit är hwariom timanom Ber 171. " iak skudadhe hulka nadha gudh giordhe mz mik" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 373. " hon skodhathe värlinna fafänGO. .. skula rasKLica ändas mz sorgh oc syndom" KL 298.
skoþa
6) taga i betraktande, göra afseende på. iak. .. bidher at thu see oc skadha thin enfödda son Bergström. 1868--70.">Su 47. - taga i betraktande, taga hänsyn till, bry sig om. at han skulle ey akta älla skodha siäla gagn vm han hafdhe värlz hedhir KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 463.
skoþa
7) betrakta, anse. " skodadhe (conspexi) jak mik owärdoghan til the gärningh" Ber 1. dölsker j wmuändonne scodha ey fafäng thing älla fanyt ordh ok wredha thanka wara syndelika ib 19.
skoþa
8) tänka på, ihåkomma (med gåfva). the heLgho chirchio schodha meth nakro litolo mino GOze SD NS 2: 53 (1408).
skoþa
huru wi mäghom skudha the män, wäl äru skapadhe til stridh ok äruodhe KS 80 (198, 88). 10) skilja, urskilja. at the skulu skodha (Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Discernerent) mällan ont ok GOt KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 206. ib 209, 210, 215, 2: 64, 166, 3: 7, 182, 438. Ber 194. " skudha älla skilia mällan elBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Din oc solina KLarhet" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 47. " skilia älla scodha mällan beezst ok söt" MP 2: 230. " skäl at skodha genwärdogh thingh af genwärdoghom ok bätre af bästum" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 250. skodha ok skilia sant aff fKLemming. 1862.">Also ib 3: 185. " thön dyghd som kan skudha ok skilia huat Bergström. 1868--70.">Sum är GOt ällr ilt" KS 18 (47, 20).
skoþa
1) se på sig själf, ransaka sig, pröfva sig. skodde hwar sik tha skände ängin mik (qui se spectaret, me Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dictis non laceraret) GO 805.
skoþa
2) se sig för, taga sig till vara. thu skodha thik wäl iäMPt ok liikt at thu faar ey blygdh äller wanda KLemming. 1862.">Al 4796.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • schoda SO 143, 155.
 • skuþa.
 • skudha.
 • skadha LfK 120, 126, 135, 171, 186 ; Lg 3: 188, 319, 320 ; Su 47, 85, 101, 102, 138, 139 ;
 • -ar LfK 29, 30, 186, 189 ; Su 27 ;
 • -i ib 138 ;
 • -en ib 91 ;
 • -ade Lg 3: 396 ;
 • -andes ib 426.
 • skaadha: -ar Su 119.
 • skodde Iv 2139 ; GO 805 ;
 • -o Di 140. part. pret. -aþer),
 • skodha sik ,
 • skodha um , se efter, se till. skodhom granlika vm hulkin väghin han vil hällir gaa Bir 1: 215. Jfr um skodha.
 • skodha up , skåda upp, se upp. hiärtan, som altidh skodha op äpther tik Su 100. Jfr up skodha. - Jfr at-, be-, fore-, umkring-skodha, samt oskodhadher.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᚮᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
➞ See all works cited in the dictionary

Back