Skrädha

Old Swedish Dictionary - skrädha

Meaning of Old Swedish word "skrädha" (or skrædha) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skrädha (skrædha)
eg. skära. 1) skära kanten el. skorpan av. !UDDA_TECKEN? span sk[r]et rogbrödh HLG 2: 89 (1518). ib 94 (1519). item olar(!) tymberman för bräde han skräde VKU 141 (1570). 2) avskilja sådorna från (mjöl), skräda. skräthmiöl (för skräth miöl) j span HLG 2: 26 (1511).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skrädha may have also been written as skrædha

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • skräde VKU 141 (1570). part. pret. n. skrät(h). sk[r]et),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᚱᛅᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
VKU
Vadstena klosters Uppbörds- och Utgiftsbok 1539--1570. Utg. af C. Silfverstolpe. 1895.
➞ See all works cited in the dictionary

Back