Skrädha

Old Swedish Dictionary - skrädha

Meaning of Old Swedish word "skrädha" (or skrædha) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skrädha Old Swedish word can mean:

skrädha (skrædha)
v. eg. skära.
skrädha (skrædha)
1) skära el. bortskära kanten el. skorpan af. bäthir quämmir skrapa osten än skrädha GO 513.
skrädha (skrædha)
2) afskilja sådorna från (mjöl), skräda. x speen skräth myöl RK 3: 4177. LB 7: 190. en lest skredh aff thet samme miöll HSH 19: 165 (1506).
skrädha (skrædha)
3) (i tal) afskilja det som är stötande el. olämpligt, skräda (ord). halfth skrät ordh hawir hwarte stiärth älla ända GO 113 (sannolikt har dock ordspråkets lydelse urspr. varit: halff skratta tala hawir hwarte howudh älla hala; se Kock, Medeltidsordspråk 2: 70 f.).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skrädha may have also been written as skrædha

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • skredh HSH 19: 165 (1406).
  • skrät.
  • skräth ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᚱᛅᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back