Skrapa

Old Swedish Dictionary - skrapa

Meaning of Old Swedish word "skrapa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skrapa Old Swedish word can mean:

skrapa
1) skrapa, med nåGOt hvasst föremål stryka. bäthir quämmir skrapa osten än skrädha GO 513.
skrapa
2) skrapa, radera, genom skrapning utplåna skriften i el. på. hitte brefuit. .. scrapat ok ny scriuat Lg.">Bil 680. skrapadhe brefuit ib 771. " at hon (ɔ.) reghlan scal. .. ey afläggias ellir vmwendas ellir scrapas j nochra handa maatto" KLoster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 46. " thessin bokin oc reghlan är sumum stadhom scrapadh" ib 55.
skrapa
3) skrapa, utskrapa, radera, genom skrapning utplåna. är. .. scrapat oc aatirscrifuat thet ordhit gardzmestarans KLoster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 55. " skrapa mit naMPn aff ewinnelike liiffs book" MB 1: 347. - om person. then som glädz j vranglikhet scal skrapas aff äuärdeliks lifs bok MP 1: 28. MB 1: 347. - utplåna, aflägsna. badh han thins änlitis aminne skrapas af sino hiärta KL 231. MP 1: 341. - utrota. thz iätta släktit hwiit moyses drap oc skrapade aff iorderike (delevit) MB 2: 37.
skrapa
4) skrapa, hopskrapa, hopsamla. hwar eldh til sina kako skrapa PM 1. " haffwer jach skrapedh till hopa nogne skatpeninge aff sewidhe och anbyrdh" BSH 5: 342. (1509).
skrapa
1) skrapa bort, genom skrapning aflägsna. skrapen aff snyon BK 215.
skrapa
2) utskrapa, radera, utplåna. äpter thy som en scriware skrapar aff sina scrifft MB 1: 344. Lg.">Bil 605. - utplåna, borttaga. huat som hälzst han haffdhe syndat mot sancto martion, thz skrapade han aff mz storom angher Lg 638. - Jfr afskrapa. - Jfr bort-, ut-skrapa samt oskrapadher.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • skrapa af ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᚱᛆᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
BK
Margaretæ de Sancta Birgitta Chronicon. Ed. E. Rietz. 1844.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back