Skräppa

Old Swedish Dictionary - skräppa

Meaning of Old Swedish word "skräppa" (or skræppa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skräppa (skræppa)
skräppa, skryta. " the danske skrepte mz stoor match RR 1: (Yngsta redaktionens tillägg i NYa Kr.) s. 204. ingen man tror, hurw han skrepper" BSH 5: 116 (1506).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skräppa may have also been written as skræppa

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -ir -te )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᚱᛅᛕᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back