Skri

Old Swedish Dictionary - skri

Meaning of Old Swedish word "skri" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skri
skri, rop. " fik han höra sua mykit skrij oc sua stort eth roop" Pa 19. hon öpte fast mz hardha skri Fr 1405. Al 2887, 5297, 5359. RK 3: 2290. MD 37. MB 2: 171, 172. JFr an-, glädhisk-sri.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • skrii RK 3: 2290 ; MB 2: 171.
  • skrij Pa 19 ; MB 2: 172),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᚱᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back