Skrin

Old Swedish Dictionary - skrin

Meaning of Old Swedish word "skrin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skrin
skrin. " händer thet swa, at breff torfua sökias äller framtaghas, tha lete i them ask, skrin äller skap, som han finder bokstafwen skrifwadhan wnder gotzit" VKJ 5 (1447). - särsk. relikskrin. här (ɔ i Vadstena) bärs iiii resor scrined om sommaren Saml 6: 176 (1495). - Jfr iärn-, pänninga-, trä-skrin (Sdw 2: 678).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᚱᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back