Skripta

Old Swedish Dictionary - skripta

Meaning of Old Swedish word "skripta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skripta
1) skrifta, mottaga bikt av och föreskriva bot för (samt meddela avlösning åt). han scriptadhe honom oc gaff honom udz likama SvKyrkobr 25. .. . allom som äru sannelika scrifftadhe mädh idher oc anghir. .. them gaff han alla thera syndha fförlatiilse SvB 522 (b. av 1500-t.).

Part of speech: vb

Additional information: v. L:

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • scriffta.
  • -adhe.
  • -adher )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᚱᛁᛕᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back