Skripta

Old Swedish Dictionary - skripta

Meaning of Old Swedish word "skripta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skripta Old Swedish word can mean:

skripta
L.
skripta
1) skrifta, mottaga bikt af och föreskrifva bot för (samt meddela aflösning åt). en biscopar som han skriptaþe tröSTe sik eigh sätira hanom fulla sk[r]ipt STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 168. " en klerkir. . opta scriptadir: oc atir j synd fallin" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 794. kalle til henne skriffta fadheren som hono (för hona) skrifte ok aflöse Gers Ars A 3.
skripta
2) skrifta, bikta, bekänna (sina synder). sagdhe sik haua giort ena synd som han aldri thordhe scripta for nokrom lifwandis STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 752. " at vidhirga oc scripta syndirna" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 60. ib 71. ST 289. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 669. - abs. sagdhe. .. hwru honom begangit war mz the iomffrwnne, allaledhes som han tillföranda skriftat haffde för pawan STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 673.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • scrifta Bil 752.
  • skriffta.
  • skrifftha Lg 669.
  • -aþe ,
  • -aþer )
  • skripta sik , göra sitt skriftermål, skrifta, bikta. mannen. .. vilde skripta sik Bu 172. böþ hanom. .. skripta sik for löska läghe ib 171. ib 176. Bil 752 .. MB 1: 298. KL 58, 112, 113, 114. Bir 2: 71. VKR 26. ST 289. " en mykit sondoghir man scriptadhe sik widh en biscop" KL 111. " scriptadhe sik. .. widh sin sokna präst ib. "Bil 642, 753. MP 1: 5. Bir 3: 193, 248. ST 317. Su 437. " han hafdhe sik aff allom sinom syndom scriptat" KL 58. VKR XIII.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᚱᛁᛕᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Gers Ars
Ars moriendi. Gersons lärdom huru man skall dö. 1881.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back