Skröla

Old Swedish Dictionary - skröla

Meaning of Old Swedish word "skröla" (or skrøla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skröla (skrøla)
skråla. " han drykker oc skrölar i fullan duus" RK 1: (Albr) s. 213.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skröla may have also been written as skrøla

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -ar )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᚱᚯᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back