Skrunkin

Old Swedish Dictionary - skrunkin

Meaning of Old Swedish word "skrunkin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skrunkin
skrumpen. " anlitit (näml. var) skrunkit (contracta)" Bir 1: 33. hans näsa äru af skorna, hans kindir alstingx skrunkna swa som döz manz ib 68. ib 69. " gaMBla vtslitna oc skrwnkna skoo" MB 2: 24. Jfr samanskrunkin.

Additional information: p. adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᚱᚢᚿᚴᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back