Skrymber

Old Swedish Dictionary - skrymber

Meaning of Old Swedish word "skrymber" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skrymber
eg. skrymmande? omfattande, vidlyftig? mz lankt skrympt örlög herradaga mente jac (kon. Erik af Pommern) töm j fordärff draga RK 1: (LRK) s. 231.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • skrympt) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᚱᛦᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back