Skrymtelikhet

Old Swedish Dictionary - skrymtelikhet

Meaning of Old Swedish word "skrymtelikhet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skrymtelikhet
förställning, hyckleri, falskhet. Bir 1: 147. " fly. .. alla skryMPtelikhet" LfK 181. " ängin skrymtelikhet matte vara i honom" Bo 31. " vtan fiärdh oc skrymtelikhet sörgdhe han oc grät thera äuärdhelica siäla vadha ib 166. "ib 90. - skymteri. attonda synden är skrymtelikhet nar nakor vil synas gudhelikin ok helgir af sinom gerningom ok thee them vpinbarlica MP 1: 283. Bir 1: 67, 3: 8. Ber 226. " gyltra skalka skryMPtelikhet" ib 3. ib 31.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • skrymptelikhet.
  • skrömptelikhet Bir 1: 147.
  • skrumptelikhet ib 3: 8),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᚱᛦᛘᛏᚽᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back