Skuthärra

Old Swedish Dictionary - skuthärra

Meaning of Old Swedish word "skuthärra" (or skuthærra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skuthärra (skuthærra)
medlem av STockholms råd utsedd att verkSTälla och kontrollera skatteuppbörden. Jfr N. Ahnlund, STockholms hiSToria före GuSTav Vasa 273. STÄmb 42 (1446). Skotteb 8, 45, 46, (1460-61), 115 (1462-63), 150 (1463-64). tha vpbure the nya skotherrene magnus ericsson oc hermen lintorpp thetta skut effter paske ib 325 (1468-69). STäMb 82 (1467), 92 (1473), 93 (1474). skutherrene skulo taga borgan aff the köpswena, som ecke haffua giorth sith skwth STb 1: 92 (1477). ib 2: 430 (1490). SSkb 1, 29 (1501-02), 72 (1503). han hade giffuit skotherrene ond ord j skothussit STb 4: 245 (1512). thå reknades skothet. .. aff skotherrene STock Skb 114 (1519). ib 170 (1521-22). - I STÄmb brukas titeln fram till 1539, från 1540 brukas i STället skutman. - Jfr skutman.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skuthärra may have also been written as skuthærra

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • skot-.
  • schot-.
  • -herra )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᚢᛏᚼᛅᚱᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
StÄmb
Stockholms Stads Ämbetsbok 1419--1544. Utg. genom J. A. Almquist. 1927.
➞ See all works cited in the dictionary

Back