Skutkista

Old Swedish Dictionary - skutkista

Meaning of Old Swedish word "skutkista" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skutkista
kassakista till förvaring av skattemedel. xxx mark, som her olaff swarte oc her johan hoppener länto wt aff skut kostonne Skotteb 346 (1438, Borgm). ib 220 (1465-66). SSkb 192 (1506).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • skot- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᚢᛏᚴᛁᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
➞ See all works cited in the dictionary

Back