Skyfla

Old Swedish Dictionary - skyfla

Meaning of Old Swedish word "skyfla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skyfla Old Swedish word can mean:

skyfla
L.
skyfla
1) sköfla, till fördelning öfverlemna (förveSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKadt gods). " goz hans sköfles" SD 1: 668 (1285, gammal afskr.). ib 669.
skyfla
2) sköfla, gifva till spillo, till plundring öfverlemna. screff aman vth breff. .. at alle iudhe. .. skuldo dräpas, oc thera godz sköflas ST 224. " alle theris haffwor skuldo sköfflas (bona eorum diripetent)" MB 2: 185. - sköfla, bortröfva. for them vard sköfflat mere och minne alt thz man ther kunne finna STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4973. " the jwdei som j gän waro j betulia gingo jn j hedninganna bolSTädher oc alla handa haaffwor oc rikedoma som assirij haffdho atir lefft sköfflado oc skiffto siin j mällan" MB 2: 172. " engin togh nagot ällir sköfflade" ib 195. - sköfla, förhärja, plundra. hwilken en som slaa STadhen cariathsepher oc sköffla (vatSTaverit) han ib 70. ib 20, 31. " han loth skiöfla oc skinna thera gardha" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: s. 345. ib 3: 1314. " sköfla landen" ib 2: 2236. röfva, plundra ((en person). at engen the borgare skiöflä ma STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2124.
skyfla
3) gripa, hänföra. " hennes gulskoo sköfflado (rapuerunt) hans öghon" MB 2: 174.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • skifla L.
  • sköfla. sköffla.
  • skiöfla.
  • skyfla ut af ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛦᚠᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back