Skyfling

Old Swedish Dictionary - skyfling

Meaning of Old Swedish word "skyfling" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skyfling Old Swedish word can mean:

skyfling
L. "
skyfling
1) sköfling, delning (af förveRKadt gods mellan konungen, häradet och målseganden). URK. fr. 1453 (enl. uppgift af Bibliotikarien C. G. Styffe).
skyfling
2) sköfling, plundring. " giva til skyfling, öfverlemna till sköfling el. plundring. thea gotz wil jach til skyffling giffua" RK 2: 895. MB 2: 193. " stadhen giffwa til sköfflingh" ib 306. " haffwer han giffwit tiil sköfflinghe vatzstena closter oc sancte brigittes skrin och alle the köpsteder oc prestegordhe i östhergöllandh ere" BSH 5: 440 (1511). - låta utplundra, gifva till spillo? om person. atj hade giffuit alle breffdragare vthen eder egne til sköflingx HSH 18: 105 (1497). " i haffue giffuit i vpsala alle breffdragare til sköfling" ib 106.
skyfling
3) det som tages genom plundring, byte. at theris barn oc hustrwr ey skuldo wardha hedhningom til rooff oc sköfflingh (ne darentur in prædam infantes eorum, et uxores eorum in divisionem) MB 2: 149 ; " jfr 1. fingo. .. otalikit roff oc sköffling" ib 305.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • skyflinga gods
  • sköfflinga godz )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛦᚠᛚᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back