Skyfling

Old Swedish Dictionary - skyfling

Meaning of Old Swedish word "skyfling" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skyfling Old Swedish word can mean:

skyfling
L.
skyfling
1) skövling, delning (av förverkat gods mellan konungen, häradet och målsäganden). tredingen aff sköfflingen (i ett Biltogamål), som tillfioll. .. her iffwar Trolles Jb Bil 212 (1481, nyare avskr.). ath engin. .. dyrffwis at. .. wttaka aff them. .. kirkione hionum konungx räth eller sköfflingh (confiscationem bonorum) for sin bruth Gummerus Syn-stat 26 (senare h. av 1400-t.). 2) skövling, plundring. MP 5: 220.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • sköffling )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛦᚠᛚᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Gummerus Syn-stat
Synodalstatuter och andra kyrkorättsliga aktstycken från den svenska medeltidskyrkan. Utg. af J. Gummerus. 1902.
Trolles Jb
Arvid Trolles jordebok 1498 jämte åtkomsthandlingar och andra därmed samhöriga aktstycken. Utg. av J. A. Almquist. 1938.
➞ See all works cited in the dictionary

Back