Skyla

Old Swedish Dictionary - skyla

Meaning of Old Swedish word "skyla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skyla Old Swedish word can mean:

skyla
L.
skyla
1) skyla, betäcka. thokman skylde, älla holde alla iordhena SvKyrkobr 334. hans. .. zacher till xx mark for slagit j ansichtit, ath icke hetta eller hath skula kunne STb 4: 158 (1507). - refl. skylas 1) skyla sig, hölja sig, dölja sig, vara höljd el. dold el. gömd. vitandis ey at ther swik oc fals vnder skiutis hughnadhis han STorligha j sino hiärta Prosadikter (Barl) 17. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 178. " the aff STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdin som diäflon skyltis vtj ib 246. STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUddomyn skyltis vndhir mandomenom ib 5: l94. at thu wille. .. j anlitit skylas" SvB 522 (b. av 1500-t.). llateo. .. skiwlass STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 65. llatio. .. itkelica skylass ib s. 66. llatesco. .. börya skyulas ib. - Jfr for-, ivir-skyla och nidherskylas.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • skiula.
  • skylde.
  • skyls MP 4: 178.
  • skyltis MP 4: 246, 5: 194.
  • skiultis Prosadikter (Barl) 17),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛦᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back