Skyla

Old Swedish Dictionary - skyla

Meaning of Old Swedish word "skyla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skyla Old Swedish word can mean:

skyla
L.
skyla
1) skyla, betäcka. " skulu the sighia bärghomen fallin owir os. oc skylin os" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 198. fallin ouir os oc hyllin oc skiulin os af domarens änlite KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 180. " hylin oc skiulin os fore gudz wredhe" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 187. " tha ängla solin, ihesus christus, skylte sit liws mz dödhenom" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 490.
skyla
2) dölja, förKLemning. 1860. SFSS.">Borga, gömma. j minom mandom j hulkom guddomen är swasom skyltir KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 297. " vari thin bön ok almosa skyuld for manna lofui" KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 283. " al skyuld thing ib. nu äru al ting skyult for thinom öghon" ib 246. then som dödhir är j döhelicom syndom ok skyule ey sina siäls dödh j hiertano vtan opinbara sina synd ib 298.
skyla
3) skyla, skydda. " sua sum þak skyle fore väto oc väþre sua skulle renliffis folk skyla fore guzs vbliþe" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 181. skyle han (manteln) ok wär fore stormande wädhir ib 1: 276. " jak gik for idhir swa som höna skiulande idhir vndhir kärlekxsins vingom" ib 231.
skyla
1) skyla sig, hölja sig, dölja sig, vara höljd el. dold. solen. .. som länge tilförene skyldz haffde vndir molne KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 282. - vara dold, vara förKLemning. 1860. SFSS.">Borgad, vara gömd. gaddir skylis (latet) j them KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 301. " skodadhe ey hulkin ysäld jnnantil skyltis" ib 3: 408. ib 409. " nw synis hwat som skyltis vndir honom (ɔ: biscops hattin)" ib 1: 362. " räddis hon han skylandis i sacramento" KL 344.
skyla
2) gömma sig, hålla sig undangömd. the skyltos i armenie landzskapom Gr 285. - döljas, gömmas, hållas undangömd. the godgerninga äru gudhi täkka som skylas for fanytte äro KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 283.
skyla
3) gömma sig, söka skydd. som astunda at skylas vndir minom vingom KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 88.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • skiula.
  • skyula.
  • supin.
  • skyldz MB 2: 282),
  • skyla sik , gömma sig. draparin skylte sik KL 73. MP 1: 104. " thranga hulur i hulkom the bygdo skylandis sik" Gr 285. " skyldo sik hwar the kunno" Lg 3: 216. " skylte iak mik" MB 1: 161. " skyldo sik vnder trämen" ib. " skyl thik vndir minom mantol" Bir 1: 276. sua som kyklinga hulke som fly vndir modhorinna vinga oc skyla sik ib 2: 87. " iudande hulke som sik skiula vndir gamblo lahgomen" ib 1: 207. - refl. skylas,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛦᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back