Skyldskaper

Old Swedish Dictionary - skyldskaper

Meaning of Old Swedish word "skyldskaper" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skyldskaper
skyldskap, slägtskap. för skyldskap, maghskap, vinsämd SD 5: 377 (1344, nyare afskr.). bar þöm sua skyldskapar saman Lg.">Bu 194. " offnär skylskaper hindrar hionafälagh" MB 1: 87. " skylskaper komKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber aff thy, at et folk födhes aff andro" ib 88. KL 182. KLemming. 1860.">Gr 266. skylzskaps älskoghe (affectus cognationis) KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 232. mz hulkom hon hawir hwazske skylskap älla licamlikin vinskap KLemning. 1860. SFSS.">Bo 78. Lgren. 1875.">LfK 141. Lg 3: 278. " fore then skylskap, ther sönir hawa til fadhers" MB 1: 252. " räknadhe han sik haffwa skylskap til iomfrwnna" Lg 3: 292. " vitänadho thära skylskap. .. äpptä biorn haquonsson" SD NS 1: 32 (1401). ib 31. " andelichin skylskapir" VKR 21.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • skyldskaper. skylzskaper: -skaps Ber 232.
  • skyllskaper: -skap Gr 266.
  • skylskapper: -skapp LfK 141.
  • skilskaper: -skap SD NS 1: 31 (1401)),
  • skyldskaps spiäl
  • -spield )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛦᛚᚦᛋᚴᛆᛕᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back