Skyn

Old Swedish Dictionary - skyn

Meaning of Old Swedish word "skyn" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skyn Old Swedish word can mean:

skyn
1) skönjande, urskiljande; efterseende, aktgifAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vande. the. .. slogho hwar annan wtan skön (utan att se till el. bry sig om huru slagen träffade, blindt) Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Va 12. - kunna skyn, se, urskilja. äy kunde han skön vm han rakade konungen Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 189.
skyn
2) seende, insigt, förSTånd. kunna skyn, se, inse, förSTå. kan engen skön hwilken ider sig winna mag Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 157. ib 259. - med dat. ther kunne ängin andro skön vtan thz ware folka kön Al 44679. - förSTå, förSTå sig (på). med gen. han kan ey gotz skön MB 1: 349. " i kunne thes äy skön. at iak rader ider got rad" Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 71 .kan wel skemptan (kan fattas ss dat. el. ack.) skön ST 72. - med prep. a (up a). SOm väl kan skön a mynteno STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 59. vi kunnom ther äkke. .. skön aa Bo 233. MB 1. 75. the kuno ey skön oppa högha gudz iärtekne ib 349.
skyn
3) undersökning, pröfning, bepröfAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vande. " tha STaa tz til brödra skön" SO 85. " thz schAl suennen hosBondanom i gen giffua epter dandemanna schön" ib. " epter dandemans sköön ok böön" ib 82. " näffzes äffther konwngsens skön" SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 23. " thän ther thiänar a skön (hAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vars lön beSTämmes efter husBondens bepröfAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vande)" Bo 65. Jfr skynia.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • skön.
  • schön.
  • sköön )
  • skynia kona
  • -kuna )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛦᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back