Sla

Old Swedish Dictionary - sla

Meaning of Old Swedish word "sla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sla
slå, smalt trästycke som begagnas till stängsel. jagh badh them settia slaå för ladhe RK 1: (Till. i yngsta red. af Gamla Kr.) s. 200.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back