Släkkia

Old Swedish Dictionary - släkkia

Meaning of Old Swedish word "släkkia" (or slækkia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

släkkia (slækkia)
"

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so släkkia may have also been written as slækkia

Alternative forms or notes:
  • slekkia.
  • släkter.
  • lpret.
  • ln. släkt), v L. släcka, komma att slockan. om ngt brinnande el. glödande. vm elder worder löst. .. haffui huar sadane redzskapp som ter tillhör, som är embar, yex, kexä, stiga, oc sltten (vä för xslekken) Stb 1: 436 (1460, Burspr.). the olyan giffwer lith pa rendadhan kopar som här j släkkiis PMSkr 406. ib 426. - släkkia kalk, släcka kalk. PMSkr 360. " lgiffuer the akth vppa. .. huru the slekkia oc reda theres kalk som the mwra i vatnet med" HSH 13: 116 (1524, Brask). - oeg och bildl. mit hugnadha liws är slukit ällir släkt for mik Hel män 158. " olya aff roser. .. lenar wärk, och stäkker hithaPMSkr 401.
  • släkkia ut , släcka. om ngt brinnande. jtem. .. bör honum (ɔ: klockaren).. . släkkia wt (ljusen) wnder prädikan j högamessone ÅK 58. Jfr utsläkkia. - Jfr osläker och slökia.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛚᛅᚴᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:


Back