Släkkia

Old Swedish Dictionary - släkkia

Meaning of Old Swedish word "släkkia" (or slækkia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

släkkia (slækkia)
släcka, komma att slockna. om ngt brinnande el. glödande. eld släkkia KS 85 (209, 94). GO 1106. " viþ hänna nampns a kallan släctes alt balet" Lg.">Bu 30. " slekkia liusit" Lg.">Bil 835. MB 1: (Cod. B) 561. Lg 94. " tak then gwlkalken, oc glödga pa enne järn skoffwel. .. oc släk j bränth wathn" LB 9: 96. " släkker tw syw resor smälth bly j win äller wathn, oc sidhan ther j släkker glödgath järn ib. "ib 95. - oeg. och Lg.">Bildl. thins kärlex eldir slekkis aldre Bir 3: 25. särsk.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so släkkia may have also been written as slækkia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • släkkir.
  • om brinnande och häftigt begär (i sht törst): släcka. släk tin lusta medh höuiskom tingom KS 24. (58, 26). hafdhe han eet kar fult mz kalt vatn. .. som han släkte naturlikan losta mz Bil 855. ib 10. " idhar gudh. .. släkte idhan thörst mz vatnit som wtflöt aff hallinne" KL 389. MB 2: 384. Bir 1: 225, 370, 3: 37. Al 4903. " släkkiande thin hungir" MP 2: 56. " släkkia sith forwit" ST 2. - komma (ngt smärtsamt el. obehagligt) att upphöra. ä kombir sor (för sorgh) ok släkkir andra GO 522. " thera fatighdoom släkkia" Al 2790. swa som eldin slokna tha träen bortkastas fra hanum, swa släkkias delo ordh nar enghen swarar til thera MP 1: 107.
  • släkkia ut ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛚᛅᚴᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back