Slakta

Old Swedish Dictionary - slakta

Meaning of Old Swedish word "slakta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

slakta
slagt. " thz fää wij sielffue hanterom ok slachtom" SO 50. " engin kötmangare slachte paa opinbara gathur" ib 52. " at slakta sin boskap" MB 2: 164. " tha hon sagh them (sina söner) omildelika slaktas oc pinas" ib 217. the ältzte oc ärlikaste män äru swa SOm nöth slaktade ib 223. " laMB huilkit SOm dragx til at slakta" Su 29. ib 189. " at lotha slakte och forwara !UDDA_TECKEN? (1/2) lest köt i t[un]ner" BSH 4: 318 (1502).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • slachta.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛚᛆᚴᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back