Släppa

Old Swedish Dictionary - släppa

Meaning of Old Swedish word "släppa" (or slæppa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

släppa Old Swedish word can mean:

släppa (slæppa)
L.
släppa (slæppa)
1) låta glida från sig; låta fara, släppa. med dat. släpte fiskinom j watneno STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 12. " bödh petrus. .. Diäflum som fördho symon magum at släppa hanum j wädhreno: jämsköt släptte Diäflane hanum" STenianus. Se Lg.">Bil 105. mannin släpte nektergSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alune ib 613. " hwa sum fanga rättän þyuf oc släpper hanom" SD 5: 378 (1344, nyare afskr.). STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 44. " släpto (Dimiserunt) the siälene Ang 179. swa som nakor fughl ällir hökir ther hafwir feST nakra bradh mällan sina STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLör ok näff än han höre nakot liwdh släppir bradhinne. .. swa ok Diäflane nar the höra mit nampn tha släppa the siälinne" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 24. ville thänne hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt til dödhin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thz han hauir mz orät än tha nar STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle limine vanskas nödhgadhis han at släppa thy ib 2: 98. - med ack. (el. en form som kan fattas ss. ack.). släpto benin j een brun STenianus. Se Lg.">Bil 108. the släpto petrum mz vit ok vilia ib 111. " slepte Dieffwllin mannen" ST 30. " ther wart thymoteus fangaDir oc. .. leffwanDis släptir" MB 2: 316. " the danske angrade. .. at the konung erc sa fra sik sleffte" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7728. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albani släpto sina hunda STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 4105. " släpto them mot them hunda här" ib 4107. - med två ack. af hvilka den ene är ett adj. han släpte them (griparne) lösa i lukt STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 9100. " han haffde two myss i sin handska. .. han slepte förST then ena löss. .. tha slepte han the andra mws" Di 165.
släppa (slæppa)
2) släppa, låta fråskilja sig, lossna. ath limith thäs lättaren släpper PM 14.
släppa (slæppa)
3) uppgifva, gifva från sig. the monde ful ner anden släppa STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3925. - uppgifva, afSTå. han släpte (reliquit) mz siälfs wilia thry landh wndhan römsca rike STenianus. Se Lg.">Bil 376. " wlde han. .. släppe danmaSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK ib. - uppgifva, öfvergifva, lemna. släppa sit hop oc tröST" Bu 29. " nöþghaþe criSTet folk at släpa criSTno" ib 138. - abs. öfvergifva, lemna i STicket; draga sig undan. i faa ecke swa sleppä handlöST HSH 18: 9 (1494).
släppa (slæppa)
4) släppa, medgifva tillträde (till), låta komma(i). hoo räffuen släpper i gaasa hopp STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 2752.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so släppa may have also been written as slæppa

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • släpa Bu 138.
  • -ir ,
  • -te ,
  • -ter.
  • sleffte RK 2: 7728),
  • släppa af , öfvergifva, lemna. med dat. släppa aff thy offwlkompnado som ahn haffwer tha i sinom handom at göra LfK 190.
  • släppa bort , släppa från sig. släp hona (visheten) ey borth Su 11.
  • släppa nidh , nedsläppa, låta falla ned. med dat. KL 13.
  • släppa up , släppa upp, låta komma upp. ath jak skal. .. sleppa her ingen wp BSH 5: 493 (1512). - Jfr in-, ut-släppa.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛚᛅᛕᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back