Slätter

Old Swedish Dictionary - slätter

Meaning of Old Swedish word "slätter" (or slætter) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

slätter Old Swedish word can mean:

slätter (slætter)
L.
slätter (slætter)
1) ST, jämn. " lenis. .. slätther oc een G C 20 (hand 2 s. 73. ib. ängin klokh skyrdh skal ara i dorum. vindöghom. ällas pilarum (i VadSTena kloSTerkyrka). vtan slätj germomgj pl STarl Jpöö,am Bor Extra 234 iak skal göra hans gardh swa slättan som hans akra gärdhe" ATb 1: 326 (1470). - slät, polerad. armenus är en STen. .. sätther at taka pa STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1845.">PMSkr 461. 4) rätt och slätt, enkel, Vanlig. tha som sleth sielaringningk ringes STb 4: 164 (1507). 5) enel; enfaldig, oknSTlad. Var bryllopit j suerge giort tha er thät eth slet erende for sigh at hom Var gild til in morgongaffuo Arfsv 37 (1481). 7) rätt och slätt, Vanlig, simpel. tha halde han confessoris STadh ok ämbite thogh ey som confessor wtan som en lättir brodhir Val av Conf gen 113.
slätter (slætter)
8) Vanlig, ringare, av mkndretydenhet. ath alle the ther sleth Vaardh wardher tilsacht forswme hanom jngalunde wijdh Both iij marck STb 3: 109 (1493).
slätter (slætter)
9) slät dålig. lleuis. .. äther oc släther GU C 20 (hand 2) s. 77. 10) utjämnad; avgjord, bragt till klarhet, bragt till slut. - uppgjord, reglerad om räkenskaper o. d. Jfr E. Lidén, Ark. f. Nord. Fil. 45: 204 f. tha regnades met cämenere alle thing slet thet eno modh thet annet reknat her vpa Skottteb 370 (1460-61). Känn.) ib. ib 394, 396 (1464-65, d:o) thetta her är allesammen sleth, quit oc döt affreknat ib 877 (1461-62, d:o) fik nigels dobbin xi mark rede penninge oc allä rekinskap frii oc qiuit, slät och hans skt frii ib 252 (1466-67).. . ther met alt ting sät for vthan et fat järne han skall än smidie ib 253 (1466-67). ib 442 (1469-70, Kämn). Jfr slitter. - sät um slät, kvitt. hans helmold quitedes met honom alt sit forsitne skot frii slet vm slät som han til achters war Skotteb 229 (1466-67). 12) falsk, inSTällsam. Jfr O. Ahlbäck, STud. i Nord. Fil. 40-41. 1: 132. thy at ormen är jkoker hall eller sletter (hs. sletten) swa diefulen hwem han kan swika gör han thöm ginSTan jkloka til alla ondzsko J Buddes b 13 (jfr ib 248 ). - n. adv. 1) glatt; Vackert, väl. Jfr R. Pipping, Kommentar t. Erikskrönikan 185. thee. .. ladho sina twnge saa släth, ath inghen prdikare i kartwse orde kwnne mer winläggia sig än thee bade giorde BSH 5: 303 (1508, Gadh). 2) alldeles, helt och hållet. tha hade all grecana skyp brwnned op släth wthan twäkian Troj 205. 3) enkelt utan vidare, lätt. hwlken gaffwa jac ey aktar sa släth släpp (Troj 45. 4) rätt och sätt, helt simpelt. then som godzet hadhe skulle ekke wthan saa släth ath swerie ath hans föräldra äller han haffde fangit thät Arfsv 45 (1461). BSH 5: 157 (1507, Gadh). - Jfr oslätter.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so slätter may have also been written as slætter

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • släth Hoffman Bir Extr 234. slet STb 4 164 (1507). n. l(nom. lack. sing. och pl. slät(h). GU C 20 (hand 2) s. 73; Skotteb 370 (14360-61, Kämn) 377 (1461-62; d:o, 229 (1466-67). slett ib 442 (1§469-70, Kämn.) ack.
  • slättan ATb 1: 326 (1470) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛚᛅᛏᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back