Slätter

Old Swedish Dictionary - slätter

Meaning of Old Swedish word "slätter" (or slætter) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

slätter Old Swedish word can mean:

slätter (slætter)
L.
slätter (slætter)
1) slät, jämn. " reDiplomatarium DAlekarlicum. Urkunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDo the fore honom nidhir a iordhinne ther the funno nakat slät (in plana terra)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 51. " hawanDis i mällan sik swa SOm en slättaSTan daAl" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 297. " iordhin tok Al til at iämkas oc vardha slät swa SOm heedh" ib 298. " a enne slätte maSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 68. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 157, 197. MB 2: 32. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 2309. " thän wägh var tha badhe goodh ok slät" Diplomatarium DAlekarlicum. Urkunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 3815. " engin koSTelikin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Graffning skAl wara j dwromen ällir windöghomen, STwdhomen ällir wägghionem wtan Alt wari aff slätte (plano) gärningh ödhmiuke oc STaSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKe" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 85. " hwilkin mantil skAl ey wara wtantil rynktir oc ey wiSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKelika samansattir, wtan endel trangher oc slättir (planum)" ib 10. STena KloSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 58 ; med afs. på de tre siSTn. STällena jDie. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr 4. - slät, polerad. the dyraSTa STenana SOm thu saa i himerikis pAlacio, slätta faSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gra oc skinande SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 150.
slätter (slætter)
2) jämn, lugn. " mädan iak i tolke sannindh nakot tröSTelika tik före lägher än tho mz faghrom oc slättom ordhom (sermone quidem teperato)" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 154.
slätter (slætter)
3) jämn, enkel, utan vexling (höning el. sänkning i ton). skAl lwdhra bläSTer wara enfAller, rättir, oc slätter, vtan nota skipte MB 1: 388.
slätter (slætter)
4) rätt och slätt, enkel, utan prydnader, vanlig. han lät förSTe kesare sätia sin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhe mz dyrom STenum ther Alle kesare SOm för waro. drogho släth peld ok bAldakin (SOla purpura uterentur) STenianus. Se Lg.">Bil 470. II paria mensAlium slæta Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 4: 710 (1340?).
slätter (slætter)
5) enkel, enfAlDig, okonSTlad. än tha at han !UDiplomatarium DAlekarlicum. Urkunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN?: min lärdoMBer) mz slättom ok fawnogom ordom är saman satter SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 377. " j sleth swar tha swarar iak STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">GrofFligha" Gers Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">FreST 56.
slätter (slætter)
6) rättDie. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fram, uppriktig, ärlig, sveSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLös? ä hurw han latz wara släter hans hugher är tho ekke rätter Al 9999.
slätter (slætter)
7) rätt och slätt, vanlig, simpel. romara satto dyoclecianum ok maximianum Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fran vAldom baþa ok giorþo þöm slätta böndar Bu 533. thordhe han engom konung gifwa sina dottir, vtan gaff hona enom slättom riDiplomatarium DAlekarlicum. Urkunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDara ST 336. STenianus. Se Lg.">Bil 693. Di 142. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 4419.
slätter (slætter)
8) vanlig, ringare, af mindre betydenhet. nw tha rettha STempnar holles schole om wAlBurgamessa ock mickelsmessan huilken äMBetz broder sick tha forSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sumer aff STempnan böte ena hAlwa maSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK penninga. .. ok andra sletta STempnar om aarit tha Bud sendes böte ena marck wax SO 111.
slätter (slætter)
9) utjämnad; afgjord, bragt till STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLarthet, bragt till slut? man menar thz är nw Alt slet STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4384. 11) STenianus. Se Lg.">Billig, rättvis? All tingh waare ekke släth STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 867 (möjl. att föra till 10). - n. adv.
slätter (slætter)
1) glatt; vackert, väl. the. .. tAlado for them yfDie. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frid slät STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 256. ib 1070, 3697. idhur tunga fAller slät Diplomatarium DAlekarlicum. Urkunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 3735.
slätter (slætter)
2) Alldeles, helt och hållet. tändo bAlet vm kring hana. ok sluknaþe slät SOm för Bu 31. " skAl iak swa slät STryka them aff wärlDinne, SOm iak skapadhe them" MB 1: 344. ib 402. skAl iak STryka slät aff iordhinne Alt thz iak hawer skapt a henne ib 169. " o huadh mangh land och STäder herra förSTa och rättara mäder haAlla liteth aaf lagh och rät och SOmme genuas öwer slät" MD (S) 235. varder thenne fatighe STadhen släth ödhe BSH 5: 296 (1508). - i rimveSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKen ofta i förbindelse med en form af adj. Alder och merendels snaraST att betraktas ss rimfyllnad. SOm thera goz hafdho miST Alt slät Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr 2191. hafdhe thz brutidh rät Alt slät Diplomatarium DAlekarlicum. Urkunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 2620. Al 96. MD 169. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 4415. " bidher iak idher Alla slät" Fl 1630, 1684. " ij dömin them for vtan skäl ok hafuin tho Alle sworith slät, at döma ängin vtna rät" ib 1740. ib 1778, 1882, (Co. C) 570. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3593, 2: 1677. Al 820, 3678, 5388. TB 71. MD 33.
slätter (slætter)
3) enkelt, utan vidare, lätt. thz kan ekke wardha saa släth STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 426.
slätter (slætter)
4) rätt och slätt, helt simpelt. theras qvinnor wille ey slätt hwSTrwr hetha STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 5099. - JDie. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr fulsät.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so slätter may have also been written as slætter

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • släter Al 9989 (i rimsl. med rätter); VKR 58.
 • slät Iv 3815.
 • slät.
 • slätt.
 • slättan Bil 693.
 • slätha RK 3: 2309.
 • slättom.
 • slätte KL 68 ; Bir 4: 85.
 • slätta Bu 533 ; Su 150.
 • sletta SO 111.
 • slättom.
 • släta SD 4: 710 (1340?). best. form. n. slätta MB 2: 32.
 • slättare Su 33.
 • slättaster) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛚᛅᛏᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back