Slättilse

Old Swedish Dictionary - slättilse

Meaning of Old Swedish word "slättilse" (or slættilse) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

slättilse (slættilse)
öfverskylande, bemantlande. syndanna slättilse Bir 3: 171. ib 331.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so slättilse may have also been written as slættilse

Part of speech: nn

Additional information: pl.?

Grammatical aspect: pl.

Alternative forms or notes:
  • slätilse Bir 3: 331),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛚᛅᛏᛏᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back