Slef

Old Swedish Dictionary - slef

Meaning of Old Swedish word "slef" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

slef
SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 4: 95 (omkr. 1455). sielfuer STb 5: 184 (1518); VKU 149 (1594) ), f slev. öös jn the bin mädh handenne äller nokre sleff STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 301. ib 638 (senare avskr.) jtem om iwleafften gaar hans (ɔ: kockens) sleeff om bordeth (för iläggande av drickspenagar)? Arnell Brask STenianus. Se Lg.">Bill1 36. Jfr iärnslef.
Alternative forms or notes:
  • sleff.
  • sleeff. ack med art. slewena PMSkr 564.
  • sleffwär

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛚᚽᚠ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
VKU
Vadstena klosters Uppbörds- och Utgiftsbok 1539--1570. Utg. af C. Silfverstolpe. 1895.
➞ See all works cited in the dictionary

Back