Slika

Old Swedish Dictionary - slika

Meaning of Old Swedish word "slika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

slika Old Swedish word can mean:

slika
2) på ett smygande sätt bemäktiga sig, i smyg el. hemligen taga (ngt från ngn). (?) kunne thet oc swa henda, at nokor af thee fridhbrytara ella thyänistolösse män. .. nokars mans hws älla fäste sluchten (för slichten?) älla meth nokrähandä forrädhelse. .. af threngheden älla af wnnen Rydberg Tr 2: 453 (1381).
slika
3) i smyg ombesörja? tagher med jdher en copya afdf thet breff. .. och sendher migh noghon aff then hwythe örth som apotekcarius migh gsaff och slyn thet swa i och niels klauso adh sten lyle lerer noghon hwrv han skal sygh haffwa i blandh fok GPM 2: 140 (1449). _ Jfr af-, for-, in-slika.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
➞ See all works cited in the dictionary

Back