Slika

Old Swedish Dictionary - slika

Meaning of Old Swedish word "slika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

slika Old Swedish word can mean:

slika
1) smyga. " ther wt wilde the j staden slika" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2217. " han sligher fra thöm" BSH 5: 133 (1506).
slika
2) på ett smygande sätt bemäktiga sig, i smyg el. hemligen taga (ngt från ngn). " wi wiliom keysar darium gripa ok hans borgh aff honum slika" Al 1274.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • sligha. -ir, -te),
  • slika sik til , smyga sig till, smyga sig in. j them tima. .. slikte sik til een stoor skalker. .. oc staal wt aff templet mangh kosteligen gulkar MB 2: 291. - Jfr beslika samt forslikning.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
➞ See all works cited in the dictionary

Back