Sliker

Old Swedish Dictionary - sliker

Meaning of Old Swedish word "sliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sliker Old Swedish word can mean:

sliker
L.
sliker
1) slik, dylik, såda, så beskaffad. j sliko watne äru tholke fiska GO 978. " sum slikt talar" SD 1: 669 (1285, gammal afskr.). för slikt wälde ib 5: 375 (1344, nyare afskr.). slikt mate guþ likan älskogha tända Bu 75. slikt var þin skuld ok änghen annur ib 78. " for slik þolde þu snyMBo ok bannor" ib. " the oc margha andra slika reuelaciones" LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 117. " man loot honom GOdh kläde skära ä slik honom höffde wäl at bära" LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1297.
sliker
2) sådana, likadan, af lika el. samma beskaffenhe.t diäwlin teþes hanom slikar (i likadan el. samma skepnad) som för Bu 172. - i förbindelse med följ. sami. tholik dryk man konungenom baar slit sama loot man i hans kaar LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1317. " han fik ther. .. slikt sama wäLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK" ib 3275.
sliker
3) lika stor. til thzta talet aff hedninGOm kon annat slikt aff siria MB 2: 228. - särsk. i n. pl. el. sing. i förBubblande el. mångfaldigande uttryck. gium wir them tu slik timä (dubbelt så lång tid) SD 1: 668 (1285, gammal afskr.). man skal taka synap ok latha til thridhia delin af honagh oc tionda delin af aniz ok slykt thu (dubbelt så mycket) kanel LB 4: 346. " han haffde slijkt try mera men (tre gånger Flere män, tre gånger så mycket manskap) än bade the konunga" MD 345. aff enom näwa watn ma wardha slik tio mykit wädher oc aff enom näwa wädher ma wardha slik tio mykit elder MB 1: (Cod. B) 535 (i st. f. slik tio mykit läses på de båda motsvarande ställen i Cod. A tholik tio 88; former af tholiker i Cod. A motsvaras i Cod. B oftast af former af sliker, se s. 569). tho the hafdho hafft ther tio slik här (tio gånger så stor här) the hafdho mot honum änga värn Fr 593. tha war rytzanne kompani mellom thera ok grawena wel slikt tii (tio gånger så många) som tesse vplenzske waro LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1567. " han köpte hona fore siw sliik gull, som hon var digher til (för sju gånger hennes vigt i guld; VII sinnum jafnþungt gull fyrir hana sem hon stoð; a fin or l´ a sept fois pesée)" Fl 318. konungin gifui Floros. .. swa mykith gull hon var for sald. .. siw slikt (Cod., C slikt gul) som hon digher är ib 1825. " iak köpte ena mö. .. for siw slikt (Cod. C slikt gull) hon vägha ma" ib 1638. - n. adv. såsom. til konunga ok herra ther om skilia, slik the for gudh swara vilia Fl 1609. - JFr seliker.

Part of speech: pn

Additional information: pron. adj.

Grammatical aspect: pron.

Alternative forms or notes:
  • sliiker.
  • slijker.
  • slyker.
  • slikt.
  • slit VGL I Ma 1: 5; VML I Kr 4: pr.; BjR 25.
  • slik Bu 78 ; Fl 1609 (på båda ställena börjar följ. ord med þ, th)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back