Sliona

Old Swedish Dictionary - sliona

Meaning of Old Swedish word "sliona" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sliona Old Swedish word can mean:

sliona
1) bliva slö, mista sin hvasshet eller skärpa. huru mangra swärdh nu är mykyt slionat Bir 3: 383. " hans tändir äntigia värkia älla eghna älla sliöna" ib 2: 35. " swasom smidhin glödgar the thing som slionadh ok kolnadh äru (hebetata et frigida)" ib 4: 99. ib 1: 165.
sliona
2) blifva ljum, slappas, aftyna. gudz budhordha älskoghe sliona ok kolna (tepescit) Bir 1: 314. " giff nakra. .. matto, wm hwilka thenna thin stora kärlek oc thin andelika tilfästning matte. .. jthem wpynas oc hetnha, j hwilkom hon slionadh haffwer warit (antiquata est)" Su 359. " skalt thu thins likama dyghder oc kraffter ey latha sliona i nakre läthi" ib 50. gudhelighethin slionadhe ib 260. " at swa skulle mina wina stadhlikhet sliöna (tepeceret)" Bir 2: 317. ib 3: 315. - blifva ljum, slappas, uppgifvas. vnge hughen för gladher slionadhe af mykle sorgh Su 432. " thera siäl slionadhe (labescebant) i ondom thingom" Ber 134. han. .. sliona i godhom thingom (tabecit Bonis) ib 237. slionade iak ok wanskadhis j mik skiälfwm (deficiendo tabescebam Bir 1: 354. " hafdho the slionat (tequissent) j himerikis älskogha" ib 2: 38. " gömarane slionadho (tepuerunt) oc glömdo herrans kärlek" ib 104. ib 3: 165. Su 146. matte (för mana?) slionadha (tepidos) ib 2. jak swa som hisnadhe ok slionadhe (tabescelam) at. .. vSul människia astundar swa lofwas ther hwar hon skulle värdhskyllelica ödhmiukas Bir 3: 327. - på grund af ljumhet el. slappeht afstå (från ngt). iak slionadhe och kolnadhe aff bönanna och taranna hita (tequi et frigui a fervore orationis) Ber 231. at thu. .. sliona ey aff godho LfK 183. Su 182. - slockna. bildl. wm henna kärlekir är j nakre matto slionahder oc kolnadher (si hic amor. .. aliqua occassione exstinctus est) j hans hiärta. .. at han ather wptändis, som thz brinnand liwsit, oc aldrig sidhan ythermere slione Su 374. " hwilkins kärlekir ther nw slionar (exstinguitur) j flästom kallom hiärtom" ib 372. - refl. slionas, blifva, slö, slappas, uppgifvas. skal han äkke slionas i hughenom Bo 28.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • slyona Su 182.
  • sliöna Bir 2: 35, 317.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛚᛁᚮᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back