Slior

Old Swedish Dictionary - slior

Meaning of Old Swedish word "slior" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

slior Old Swedish word can mean:

slior
1) slö, utan hvasshet el. skärpa. thera swärd waro slio och mate ey bita Iv (Cod. B) 4921. Al 2820. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 378. hans kuiffwa äro slio MD (S) 222. mz slioom flinto stene RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 255. " gör han slio sin wakn" ib 1: 164. herran bödh hanum sla tänder ok mun swndher mz släggium. än glöMDe iärnin sina naturu ok wart sliöt ok atirslaghit (ferrum. .. hetebatur) Bil 255.
slior
2) slö, svag, utan skärpa el. styRKa. om yttre sinne el. intellektuel förmögenhet. ey skAl. .. synin. .. wardha slym oc slio LB 3: 16. " kroppin vardher ther af (af för mycken sömn) latir. skiälin slioo" Ber 251. - om mod el. djärfhet. gudh hafhde giort slio ok til änkte kämpans dyrfwe (infatuasset audaciam gigantis) RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 408.
slior
3) ljum, trög. " the glädhin. .. aff hwilke hedhningane skulin glädhias sloe (tepidi) the wärmas oc the som kAlle äru wpellasRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 110. hans vili. .. hulkin här til hawir varit slio oc kAldir (tepuit) j thinom kärlek" ib 3: 51. " om hon warit haffwer slyo oc andelika kaAl i gudz kärlek" LfK 163. Su 90. konst gudhelix kärlex ok räddogha hafhwer slioa folghara Ber 19. ib 247. " är iak slio, oc lat, oc stundom sömnogh, i gudz thiänist" VNB 29. " at han vardhir ey sliö (tepidus) j raadhom älla dylskir j them donom han skAl göra fore höflica fasto. .. oc langa domfna ok slio böner" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 304. " at han vardha (för vardhe) ey slio aff fasto til rätuiosonna härdzsko" ib 166. huru siö thu vast (tepuisti) at göra fridh mällan konungana ib 2: 246. Ber 6. " the waro slöö til at byggia" RK 2: 2209.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • slyor Su 90.
 • slio Bir 3: 51, 166 ; Ber 247 ;
 • sliö Bir 2: 246, 3: 304.
 • slio LB 3: 16 ; VNB 29.
 • slyo LfK 163.
 • sliot Al 2280.
 • sliöt Bil 255 ; Bir 3: 378.
 • slio ib 408.
 • sloe Bir 4: 110.
 • slio MD (S) 222.
 • slöö RK 2: 2209.
 • slio Iv (Cod. B) 4931. slioo Ber 251.
 • slio ib 19.
 • slioa Bir 3: 304.
 • slio ib 1: 164),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛚᛁᚮᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VNB
Vadstena Nunnas Bönbok. Utg. af E. Rietz. 1842.
➞ See all works cited in the dictionary

Back