Slippa

Old Swedish Dictionary - slippa

Meaning of Old Swedish word "slippa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

slippa
2) försvinna. - upphöra, taga slut. ther som weghen slepper reth j wrnäs broo DD 1§: 150 (1493). 3) undslippa, slippa undan, komma undan. at hon skulle haffwa noketh till amynnilse och sleppe ey swa wnepst for swadena gernigha Jb 98 (1518). - slippa lös, komma lös, slippa lös. ellen slap lös, oc brände allan stadhen MPPs 366. 5) trans. släppa, låta undkomma hwem han (ɔ: djävulen) far vnder sith grymma waldh. .. han slipper honom aldre vtan han behalder hono äwärdelica när sik j häluite MP 4: 202.

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • slipper.
  • slepper DD 1: 150 (1493). konf. sleppe JTb 98 (1513).
  • slap) ,
  • slippa nidher , glida ned, falla ned. liwsit satte on oppa wäggena. .. ok timme skulle släkkia skaran oppa liwsena ok swa slap liwsit nid litit ther äfftir ATb 1: 143 (1461). - Jfr untslippa.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛚᛁᛕᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back