Slippa

Old Swedish Dictionary - slippa

Meaning of Old Swedish word "slippa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

slippa Old Swedish word can mean:

slippa
L.
slippa
1) glida, glida undan, fly undan. präVallius. 1850--54.">Dicaþe. huru fAls ok flärþa fult är[r a]lt þätta hems lif. ok slipPar (effugiat) þa hälzt af hände. man vänte sik hAlda Bu 186. LfK 122.
slippa
2) försvinna. " ginstan han slap v öghsyninne thra" Bo 250.
slippa
3) undslipPa, slipPa undan, komma undan. han louaþe for en fanga sit lif for hans liif. än han sluppe Bu 56. " bödh läta slipPa mannin" Bil 468. " fughlin. .. sagdhe. .. thu sygher at jak är sluppin" ib 613. " swa slap gorgias" MB 2: 317. RK 2: 4954. " mz nödh the mz liffuit slippe" ib 333. BSH 5: 412 (1510?). " somlike aff os sloppom mz list" Al 1372. " wi twe sluppom aff hans wadha" ib 1183. sua thänkir thu at thu äst nw sloppin w Varom handom Pa 16. " hunVallius. 1850--54.">Dir sloppin v bandom" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 34. sporde hwre han tädan slap Vallius. 1850--54.">Di 110. " at bradhin skuli ey slipPa (eVadat) honum" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 210. " ther sluppin Var sinom dödhelicom ouin" ib 263. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 2426. Fr 2554. Va 33. - undslipPa, komma undan, räddas. kärlexfullir fadhir hulkin som saaghe sin älskelica son atiRKoma til sik som nu Varesluppin ok Frälstir aff mästo skam ok fulastom dödh RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 247.
slippa
4) undslipPa, undgå. sworo elffuesBorg skulle them ey slepPa RK 2: 5965.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • sleppa RK 2: 4954, 5965.
  • släpper ÖGL M 39: pr. i var. släppär VGL IV. 19: 1.
  • sluppom Al 1183.
  • sloppom ib 1372.
  • sluppe Bu 56. part. pret. sluppin Bil 613 ; Bir 2: 263, 3: 247 ; Fr 2554.
  • slwppen: -ett RK 3: (sista forts.) 5981.
  • sloppin Pa 16 ; Bir 2: 34 ;
  • -it BSH 5: 412 (1510?) ),
  • slippa nidher ,
  • hastigt )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛚᛁᛕᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back