Slögher

Old Swedish Dictionary - slögher

Meaning of Old Swedish word "slögher" (or sløgher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

slögher (sløgher)
skicSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLig, kunnig. nw er myn twnga ey swa slögh at iak dömer nokon räth ther til STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2115. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 6437. " konung criSToffer war. .. j ondom radom slögh" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7355. - särsk. med afs. på konST el. handarbete. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 17. " at leta en meSTara slöghan. at dicta hanom eet pSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alacium" Bu 181. STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 52 (132, 56). STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 46. " bland thässe Budh. .. en slöghan mSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alara hon wt nämpde" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 7796. " loot them hänta. .. (näml. timmermän) ther slöghe waro oc konSTelik" ib 9075. " sagdhe. .. sik wara slöghan at STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alscons script oc gärning" STenianus. Se Lg.">Bil 117. " thz war slöghaSTa oc behändoghaSTa folk til STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alzkona gerning" ST 323. MB 1: 9. " ij thz beSTa gull man matte finna varo the (ädelSTarne) lagdhe mz slögo (Cod. A fögha) sinne" STrand. 1853.">Fr (Cod. B) 928. - konSTmässigt, med skicSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLighet el. konST utförd el. arbetad. at göra behändogha älla slögha gärning (opera curiosa) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 121. " loth engelbrecht en flota byggia. .. vppo then flota eth bergSTrand. 1853.">Frid slögt" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1118.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so slögher may have also been written as sløgher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛚᚯᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back