Slöghþ

Old Swedish Dictionary - slöghþ

Meaning of Old Swedish word "slöghþ" (or sløghþ) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

slöghþ (sløghþ)
skicklighet, konstskicklighet, yrkesskicklighet; handverksarbete, slöjd. iosep hwilkom hon (Maria) war fäst (näml. var) swa fatigher. .. at han afladhe klädhe och födho mz sino ärwodhe och slögdh (artifico) Ber 128. - konstarbete, konst, slöjd. andre jdhandhe aldra handa omskiptelica gerninga ok slögdhir (operi mannum et diversarum artium) Bir 3: 366. jak idhnar. . ey handa gerning älla slöghdir (non insisto operi mannum) swa som godhir ärwodhis man ib. - konstskicklighet el. konstarbete fattadt ss tjenade fåfängan. swa som groft oc kluddoght oc ofannokt äru ödhmiuktenna födha. swa är oc slöghddhin häghfärdhinna Bo 17. " til änkte annat dughir slöghdin (talia curiosa) vtan at födha öghonin j fafängonne" ib. " thänk. .. huru opta gudh ma retas för än the slögdhin (curiositas) vardhir afskrapadh ib. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so slöghþ may have also been written as sløghþ

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛚᚯᚵᚼᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back