Slökkia

Old Swedish Dictionary - slökkia

Meaning of Old Swedish word "slökkia" (or sløkkia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

slökkia (sløkkia)
släcka. "om ngt brinnande el. glödande. .. eet brenna(n)de baal sua at thz matte engin slockiä" Vis STen 4. " ther medh skulle. .. örlen STyckia lywsit" STb 3: 347 (1488). - oeg. och bildl. särsk. om brinnande och häftigt begär (i sht törST=; släcka. watn. .. slykker thörST SvKyrkobr (Lucid A) 104. - däSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPa, hämna, göra slut på (ngt fördärvligt). swasom watnit vtslökkir ellin, swa slökir almosan syndena STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 236.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so slökkia may have also been written as sløkkia

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • slykker SvKyrkobr 13: ib (Lucid A) 104.
  • slykte Prosadikter (Sju vise m) 143. Jfr O. Thorell Fem Moseböcker på fsv. 157.),
  • slökkia ut , utsläckta. tha genast skööt mannen oc stykte wt elden Prosadikter (Sju vise m) 143. SvKyrkobr 13. MP 5: 129. Jfr utslökkia.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛚᚯᚴᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Vis sten
Den vises sten. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back